1 Tuchel Trac quattro
2 Volvo Radlader L20
3 Volvo Radlader L25
4 Volvo Radlader L30
5 Volvo Radlader L35
6 Volvo Radlader L45
7 Volvo Radlader L50
8 Volvo Radlader L60
9 Volvo Radlader L70
10 Volvo Radlader L90
11 Volvo Radlader L110
12 Volvo Radlader L120
13 Volvo Radlader L150
14 Volvo Radlader L180